Overige diensten
We provide companies and institutions with legal service for business and private clients
Financieel forensisch onderzoek
Onze aanpak kenmerkt zich door een snelle, kritische financiële analyse van een administratie en draagt bij aan de vorming van een goed gefundeerd oordeel van opdrachtgevers.

  • Quick scan
Een quick scan ziet op een globale financiële analyse van de administratie. In een heldere en overzichtelijke rapportage worden de relevante activa- en passiva posities beschreven. Tevens beoordelen wij of voldaan is aan de boekhoudplicht en of er aanwijzingen zijn voor paulianeus handelen of onbehoorlijk bestuur.

  • Total scan
Een totale scan bevat een uitgebreider boekenonderzoek naar onregelmatigheden in de administratie. Er wordt een feitenonderzoek op detailniveau uitgevoerd, waarbij er naast de aandachtspunten die in een quick scan behandeld worden, ook gekeken wordt naar bevoordeling van derden en verrekeningen.

  • Specifiek financieel onderzoek
Een specifiek financieel onderzoek is gericht op één of meerdere specifieke financiële onderwerpen. Hierbij kan assistentie worden verleend in gerechtelijke procedures. Ook in diverse andere situaties kan een specifiek financieel onderzoek worden uitgevoerd.
Waardering van ondernemingen
Wij waarderen bedrijven en aandelenpakketten. Het doel van een bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde. In een rapport wordt overzichtelijk weergegeven welke uitgangspunten zijn gebruikt, welke aspecten de waarde van een bedrijf bepalen en hoe de waardering tot stand is gekomen.
Salarisadministratie
Salarisadministratie vraagt om specialistische kennis. Het gaat om het verwerken van de gegevens, waarbij het juist toepassen van cao’s en het opstellen van arbeidscontracten zeer belangrijk zijn.

Wij kunnen voor u uw gehele salarisadministratie verzorgen, dit kan echter ook alleen het verzorgen van de verwerking van salarissen betreffen. Verder kunnen wij u onder andere informeren over subsidieregelingen en (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen wij voor u in beeld brengen wat een werknemer u eigenlijk kost.

Ook kunnen wij u adviseren bij arbeidsconflicten en ontslagkwesties.
Fiscale dienstverlening
Ons kantoor heeft ruime ervaring met werkzaamheden op het gebied van nationaal belastingrecht. Onze kennis bestrijkt verschillende belastinggebieden, zoals:
  • inkomstenbelasting;
  • loonheffing;
  • vennootschapsbelasting;
  • omzetbelasting;
  • erfbelasting;
  • overdrachtsbelasting.
Naast het geven van belastingadviezen begeleiden wij bij de uitvoering daarvan. Verder verrichten wij specifieke onderzoeken ('due diligence') op de hierboven genoemde belastinggebieden, second opinions en begeleiden in bezwaar- en beroepsprocedures.
Juridische dienstverlening
De brede kennis die aanwezig is op ons kantoor maakt het mogelijk de cliënt te voorzien van verscheidene diensten op het gebied van juridische dienstverlening. Zo kunnen wij onder andere begeleiden bij fusies, overnames en het aangaan van samenwerkingsverbanden. Maar ook ondersteunen wij bij het opzetten van nieuwe bedrijfsstructuren.
Contact us with any convenient way:

E-mail: hello@company.com
Telefoon: +123 466 567 78

© All Right Reserved. Sans Limites.
Made on
Tilda