Algemene voorwaarden

Op onze opdrachten en overeenkomsten zijn de model algemene voorwaarden NBA 2017 van toepassing zoals gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nummer 39/2017.

U kunt deze downloaden of printen: Hessels BV Algemene voorwaarden (PDF, 200kb)

Heeft u een bezwaar of een klacht?

Wij hechten aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met u naar een passende oplossing. Onze klachtenregeling: Hessels BV Klachtenregeling (PDF, 68kb)

Privacy

Ons privacy statement vindt u hier.