Salarisadministratie

Salarisadministratie vraagt om specialistische kennis. Het gaat om het verwerken van de gegevens, waarbij het juist toepassen van cao’s en het opstellen van arbeidscontracten zeer belangrijk zijn.

Wij kunnen voor u uw gehele salarisadministratie verzorgen, dit kan echter ook alleen het verzorgen van de verwerking van salarissen betreffen. Verder kunnen wij u onder andere informeren over subsidieregelingen en (flexibele) secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens kunnen wij voor u in beeld brengen wat een werknemer u eigenlijk kost.

Ook kunnen wij u adviseren bij arbeidsconflicten en ontslagkwesties.