Accountancy

Wij zijn een samenstel- en adviespraktijk.

Iedere ondernemer heeft een jaarrekening nodig. Voor externe partijen zoals de bank en de Belastingdienst, maar bovenal voor uzelf. De jaarrekening geeft inzicht in de resultaten en het vermogen van een onderneming, bepaalt hoeveel belasting er moet worden afgedragen en is mede bepalend voor hoe de bank en crediteuren tegen u als ondernemer aankijken.

Tevens is de jaarrekening de basis voor onze advisering. Wij willen ten slotte dat u uw doelstellingen realiseert. Bij het samenstellen van de jaarrekening houden wij rekening met de belangen van alle partijen. In het belang van u als ondernemer worden keuzes gemaakt, uiteraard binnen de mogelijkheden van de (fiscale) regelgeving.