Waardering van ondernemingen

Wij waarderen bedrijven en aandelenpakketten. Het doel van een bedrijfswaardering is het bepalen van de economische waarde. In een rapport wordt overzichtelijk weergegeven welke uitgangspunten zijn gebruikt, welke aspecten de waarde van een bedrijf bepalen en hoe de waardering tot stand is gekomen.