Financieel Forensisch onderzoek

Onze aanpak kenmerkt zich door een snelle, kritische financiële analyse van een administratie en draagt bij aan de vorming van een goed gefundeerd oordeel van opdrachtgevers.

Quick scan

Een quick scan ziet op een globale financiële analyse van de administratie. In een heldere en overzichtelijke rapportage worden de relevante activa- en passiva posities beschreven. Tevens beoordelen wij of voldaan is aan de boekhoudplicht en of er aanwijzingen zijn voor paulianeus handelen of onbehoorlijk bestuur.

Total scan

Een totale scan bevat een uitgebreider boekenonderzoek naar onregelmatigheden in de administratie. Er wordt een feitenonderzoek op detailniveau uitgevoerd, waarbij er naast de aandachtspunten die in een quick scan behandeld worden, ook gekeken wordt naar bevoordeling van derden en verrekeningen.

Specifiek financieel onderzoek

Een specifiek financieel onderzoek is gericht op één of meerdere specifieke financiële onderwerpen. Hierbij kan assistentie worden verleend in gerechtelijke procedures. Ook in diverse andere situaties kan een specifiek financieel onderzoek worden uitgevoerd.